Geschiedenis

Bestuur1985Sinds 1984 is Tc Tennifun een bloeiende en steeds groeiende tennisvereniging. 4 stadhuisvrienden uit Tienen slaagden erin om vanuit het niets een clubje op te richten dat als feitelijk doel had om tijdens de zomermaanden en in beperkt gezelschap enkele tennistornooitjes te organiseren.
Waren er in 1985 slechts 27 leden aangesloten dan groeide de club alle jaren en kon het enige tennisveldje dat ons ter beschikking gesteld werd in Vissenaken (apotheker Vandeweyer) al snel niet meer tegemoetkomen aan de vraag tot spelen.
In de jaren 1988 kwam er een tennisveld bij in de Houtemstraat maar onder impuls van het steeds stijgend ledenaantal moest algauw naar een andere oplossing gezocht. September 1989 telde Tennifun al meer dan 100 leden en werd voor het eerst contact opgenomen met een "grotere" tennisclub, namelijk Grand Slam Vissenaken.
Met de toenmalige beheerders kon een akkoord bekomen worden om op regelmatige tijdstippen de Tennifunleden te laten tennissen. Tijdens de winter van 1989 werd tevens voor het eerst een winterkompetitie georganiseerd. Dit was het startschot van de tot op heden grootste winteractiviteit van Tennifun.

Aangezien we de mogelijkheid hadden om meerdere velden op dezelfde tijdstippen te huren, beschikten we over de gelegenheid om lessen te gaan inrichten. Al vlug stonden er op zaterdagmorgen 15 à 20 jeugdige tennissertjes te wachten op hun eerste initiatielessen.

In het eerste deel van de jaren '90 werd voor het eerst nagedacht en gesproken over eventuele aansluiting bij de VTV. Door deze aansluiting zouden we voor het eerst kunnen deelnemen aan de befaamde Interclub waarbij diverse clubs het tegen elkaar opnemen. Het niveau van de verschillende leden was reeds in die mate gestegen dat het tennissen zich niet meer beperkte tot wedstrijdjes binnen de eigen club.

In 1996 doemden voor het eerst de problemen op rond de eventuele sluiting van Grand Slam Vissenaken. Het ledenaantal was inmiddels terug gestegen tot 125 en er werd voor het eerst door leden van Tennifun interclub gespeeld onder de benaming Tc Roosendaal. Dit was meteen een schot in de roos, want het team behaalde zonder al te veel problemen de titel "Kampioen van Limburg". Deze eerste inschrijvingen resulteerden in meer interesse en aanvragen voor deelname aan deze vorm van competitie.

In 1997 sloeg echter het noodlot toe, en mede door de sluiting van Grand Slam Vissenaken zaten de Tennifunners zonder accommodatie. De toenmalige voorzitter Kurt Mellaerts organiseerde een vergadering van bestuur en vroeg de leden welke initiatieven mogelijk te nemen waren. Verschillende oplossingen werden afgewogen maar op een bepaald ogenblik leek het einde van Tc Tennifun nabij...

Maar als de nood het hoogst is, is de redding gelukkig nabij! En zo ook voor Tc Tennifun. Onverwachts kwamen we in contact met de burgemeester van Hoegaarden. Hoegaarden was na het sluiten van de vorige tennisclub op zoek naar nieuwe beheerders. Tennifun had bestuurders en leden en Hoegaarden zou voorzien in de accommodatie, was dat geen mooi huwelijk?

Vanaf 1998 werd dan intensief gewerkt aan de oprichting van de nieuwe tennisclub "Tc Tennifun vzw". De thuisbasis van Tennifun verhuisde van Vissenaken naar Hoegaarden en de aansluiting bij de Vlaamse Tennis Vereniging onder stamnummer 7108 was een feit. We zouden op drie gravelterreinen tennissen en moesten zelf voorzien in een clubhuis. Dit alles met zeer beperkt startkapitaal.Clubgebouw

In 2001 schreven wij reeds 8 jeugdploegen in voor de Interclub, op dat moment waren we de kaap van 200 leden reeds gepasseerd.

2004 was de viering van ons 20-jarig bestaan en tijdens deze aangelegenheid bracht Sabine Appelmans een bezoekje aan onze accommodaties en gaf ze een aantal lessen aan onze jongeren. Het was vooral onder impuls van sponsor Francis Amery dat Tennifun deze manifestatie kon laten doorgaan.

Anno 2005 is onze club financieel gezond, voelen alle leden zich thuis bij deze familiale club en mogen ook de resultaten op sportief en competitief vlak gezien worden.

2008 was een succesrijk jaar voor wat betreft de jeugdopleiding, liefst meer dan 100 kinderen werden aangesloten, ook de tornooien enkel en dubbel kenden een absoluut hoogtepunt met een maximum aantal inschrijvingen. De ledenwerving bereikte het meest succesrijke ooit in de geschiedenis van de club……..

25 jaar bestaat Tc Tennifun in juni aanstaande, ooit begonnen als “grap”, en nu zoals een collega-voorzitter van een Tiense club aanhaalde, “één van de toonaangevende club” uit de regio! Een mooier compliment kan je moeilijk verwachten.

Straks komt op 6 juni Dominique Monami langs en zal ze onze kids “entertainen”, alweer een hoogtepunt voor het kleine clubje uit Hoegaarden!

Wij doen het op ons alomgekende ouderwetse familiaire manier:

Kortom, een club waar ieder zijn plekje gevonden heeft…

 

 

 

Voorzitters Tennifun doorheen de jaren.

 

1984 – 1985 : Luc Rondas

1985 – 1995 : Johnny Wautraets

1995 – 2001 : Kurt Mellaerts

2001 - … : Johnny Wautraets

 

 

Stichtingsnaam

 

Tennifun, afgeleid van “tennis” en “fun”. De man die het bedacht : Albert Closset.

Online boeken van uw terrein

OnlineReserveren Blok

Klik hier

Wil jij ook lid worden van onze club?

JoinNow

Sponsors

  • inrebo

  • logo amery New

  • LogoColorTextBelow

  •                                                               

                                                          partyeventing.jpg