Clubreglement

Tc Tennifun vzw

Zavelkuilstraat 1

3320 – Hoegaarden

Clubreglementen

 1. De leden:
 1. Elkeen is lid van Tc Tennifun na aanvaarding door het bestuur en het betalen van het lidgeld.
 1. Ieder lid wordt aangesloten bij de Vlaamse Tennis Vereniging en ontvangt hiervoor zijn/haar persoonlijke VTV-lidkaart. De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen met personen die niet in het bezit zijn van een geldige lidkaart.
 2. Elk lid is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn persoonlijke gegevens. Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de voorzitter of secretaris.
 3. Aansluiten bij de club houdt ook in dat de leden nota genomen hebben van dit reglement en daarmee akkoord gaan.

 1. Het lidgeld:

  Het lidgeld wordt jaarlijks en op voorhand door het bestuur vastgesteld en wordt ieder jaar kenbaar gemaakt via een schrijven bij aanvang van het nieuwe tennisseizoen.

 1. De gastspelers:

  Bij voorafgaande vraag aan de voorzitter kan een gastspeler worden toegelaten en onder volgende voorwaarden:

  1. Een gastspeler kan door een lid worden uitgenodigd. Het lid blijft verantwoordelijk voor zijn/haar gast.
  2. Een gastspeler mag maximum 1 keer per jaar spelen op de terreinen van Tc Tennifun.
  3. De gastspeler speelt op eigen risico en is niet verzekerd door de club.

 1. De tennisterreinen:
  1. Tennissen kan elke dag van 9 tot 23 uur, de lichten worden tenlaatste gedoofd om 23.10 uur.
  1. Tijdens het weekend (zaterdag en zondag) kan er getennist worden zolang de omstandigheden dit toelaten (invallende duisternis).

 1. De reservaties:
  1. Een terrein wordt steeds voor één uur gereserveerd.
  1. Het reservatieboek is steeds aanwezig in het clubhuis. Dit boek dient zorgvuldig ingevuld en behandeld worden. De barhouder is gemachtigd om de inschrijvingen te doen en de boek te controleren op dubbelboeking.
  2. Bij reservatie dient men ten allen tijde twee volledige namen (voor-en familienaam) voor het enkelspel en vier volledige namen voor het dubbelspel in te vullen.
  3. Elk lid mag minimum 2 keer per week inschrijven, éénmaal tijdens de piekuren (in de week van 19 tot 22 uur) en éénmaal tijdens de daluren (andere tijdstippen).
  4. Ieder lid mag slechts éénmaal reserveren voor de aangevangen dag.
  5. De reservatie vervalt 10 minuten na het aanvangsuur. Beide spelers dienen dan aanwezig te zijn.
  6. Reservatie heeft steeds voorrang op vrij spel.
  7. Indien een reservatie niet kan doorgaan is men verplicht deze zo spoedig mogelijk te annuleren en de barhouder hier zo snel als mogelijk van op de hoogte te brengen.
  8. Na 18 uur kunnen jeugdspelers (-12jaar) zelf niet meer reserveren. Ze kunnen enkel nog met een volwassene spelen indien de volwassene reserveert met de jeugdspeler.
  9. Jeugdspelers (van 13 tot 16 jaar) mogen niet reserveren na 19 uur. Wel van toepassing zoals omschreven in punt i.
  10. Een tenniswedstrijd regelen per telefoon in het clubhuis is voor rekening van de beller.

 1. Gebruik van de terreinen:
  1. Officiële activiteiten (interclub – tornooi) en groepsactiviteiten goedgekeurd door het bestuur hebben voorrang op persoonlijke reservaties. Deze activiteiten zullen tijdig aangekondigd worden. (via infobord en jaarkalender)
  1. De terreinen mogen enkel betreden worden met tennispantoffels (geen loopschoenen of ander schoeisel met ongelijkmatig profiel). Tenniskledij is vereist.
  2. De terreinen mogen enkel betreden worden indien de omstandigheden dit toelaten, met andere woorden, bij regenval worden de terreinen onmiddellijk verlaten.
  3. Bij het beëindigen van de wedstrijd/training dient het terrein ALTIJD geveegd te worden, dit door het gebruik van het sleepnet. Het sleepnet wordt teruggehangen op de daartoe voorziene plaats rond het terrein.
  4. Meld beschadigingen onmiddellijk aan de barhouder, de terreinverantwoordelijke of een bestuurslid.
  5. Het automatisch besproeien van de terreinen wordt aangevraagd aan de barhouder of terreinverantwoordelijke.
  6. Het verlichten van de terreinen gebeurt via de barverantwoordelijke. Indien u het speelveld als laatste verlaat kan u aan de barhouder vragen het licht niet nodeloos te laten branden.
  7. Het onderhoud en de reinheid op en om de terreinen, tijdens en na het spel zijn een taak voor elk verantwoordelijk Tennifunlid! Leeggoed dient na afloop van de wedstrijd meegebracht worden en gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilbakken. Lege flesjes worden terugbezorgd aan de bar.

 1. E.H.B.O. en verzekeringen:
  1. Bij ongevallen en/of letsels is er een E.H.B.O.-kist in het cluhuis om de eerste zorgen te verstrekken.
  1. Bij ernstige letsels dient men onmiddellijk contact op te nemen met een dokter. Best laat je de dokter al een “diagnose op papier” opmaken
  2. De aangifte voor het ongeval gebeurt bij de voorzitter/secretaris. Hij/zij maakt via de VTV-website een “schade-aangift lichamelijke ongevallen” op.
  3. Het is het slachtoffer die de juiste gegevens overmaakt aan de voorzitter/secretaris. Het is in het belang van alle betrokken partijen dat de verzekeringsmaatschappij snel en nauwkeurig op de hoogte wordt gebracht van het gebeuren.


 1. Het clubhuis:

 1. Het clubhuis is dagelijks toegankelijk vanaf 18.45 tot 23.50 uur. Tijdens het weekend en op de feestdagen zal het clubhuis voor zover mogelijk geopend zijn vanaf 10 tot 20 uur, afhankelijk van vrijwilligerswerk.
 2. De bardienst gebeurt door de eigen leden, dit zijn dus vrijwilligers. Gelieve het nodige respect op te brengen voor hun inzet
 3. De bediening gebeurt aan de bar, de leden dienen hun consumpties zelf af te halen en het leeggoed naar de bar terug te brengen. De barhouder blijft WEL verantwoordelijk voor alles wat met de kantine te maken heeft!
 4. Bij het afhalen van de dranken wordt er contant betaald !!
 5. Zorg bij het binnentreden van het clubhuis dat de tennisschoenen vrij zijn van “gravel”.
 6. De barman/barvrouw van dienst is verantwoordelijk voor de goeie gang van zaken in het clubhuis. Hij/zij beslist eigenhandig ter bevordiging van de clubbelangen. Alleen de barverantwoordelijke van dienst neemt plaats achter de toog en in de keuken tenzij de noodwendigheid het vereist om een ander lid te laten helpen.
 7. Bij afwezigheid van de bestuursleden of wedstrijdleiders is de barverantwoordelijke tevens terreinverantwoordelijke. Hij/zij is gemachtigd beslissingen te nemen bij eventuele geschillen van diverse aard om zodoende de goede werking van de club te verzekeren.
 8. Bij het huren van de kantine is de huurder verantwoordelijk voor het verwijderen van het afval en het schoonmaken van de ter beschikking gestelde accommodatie. Het leeggoed (flessen wijn en etensresten) dient door de huurder zelf uit de kantine verwijderd te worden. De huurder dient zelf te voorzien in huisvuilzakken en pmd-zakken en zelf het glas weg te brengen. Er mag niets achterblijven in de kantine of rond de accomodaties van de tennisclub.

 1. Beveiliging:

 1. Er hangt een brandblustoestel in de kantine om een eventuele brandhaard te bestrijden. Indien nodig verwittig onmiddellijk de brandweer.
 2. Bij het afsluiten van het clubhuis is het belangrijk dat de verantwoordelijke de alarmcode indrukt. Dit garandeert de werking van de alarminstallatie.

 1. De parking:

  De wagens van de leden en de bezoekers moeten geparkeerd worden op de daarvoor bestemde ruimte (parking onderaan). Alleen de barverantwoordelijke kan beschikken over de parkingplaats naast de poort. De oprit dient ten allen tijde vrij te blijven, noodzakelijk bij eventuele dringende interventies.

 1. Het bestuur:

  De samenstelling van het bestuur:

  Johnny Wautraets, voorzitter en algemene coördinatie

  Bart Grammet, secretaris

  Marc Crabbé, penningmeester

  Johan Bollens, festiviteiten en p-r-man

  Riet Peeters, Jeugdverantwoordelijke

  André Vanmechelen, technisch verantwoordelijke

Online boeken van uw terrein

OnlineReserveren Blok

Klik hier

Wil jij ook lid worden van onze club?

JoinNow

Sponsors

 • inrebo

 • logo amery New

 • LogoColorTextBelow

 •                                                               

                                                        partyeventing.jpg